Behandling av personuppgifter - MSB

6443

GDPR för studenter - Linnéuniversitetet lnu.se

Känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är personuppgifter som anses särskilt känsliga till sin natur och därför har ett starkare skydd. Forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifteroch personuppgifter om lagöverträdelser m.m. omfattas dessutom av ett krav på etikprövning enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. personuppgifter för forskningsändamål.

Känsliga personuppgifter forskning

  1. Administrativ koordinator kurs
  2. Volvo varslar 1300
  3. Enkelt faktureringssystem
  4. Upplysningen förnuftet
  5. Tidig repolarisation ekg.nu
  6. Jobba inom kriminalvården flashback
  7. Ystad öppettider

Forskning får innefatta behandling av känsliga personuppgifter bara om behandlingen har godkänts vid etikprövning Avviker behandlingen enligt beställningen från vad som framgår av etikansökan? Hur har beslutet utformats? 21 kap. 7 § OSL forts. • Känsliga personuppgifter ges ett särskilt starkt skydd: • svårare att få behandla dem (endast för vissa syften, endast efter granskning, etc.) • större säkerhetskrav Behandling av känsliga personuppgifter Känsliga personuppgifter får bara behandlas under vissa villkor: • i forskning, om den prövats av EPN De omfattande möjligheterna att behandla känsliga personuppgifter för forskningsändamål som ges i dataskyddsförordningen och etikprövningslagen är inte tillämpliga inom utbildning på grundnivå eller på avancerad nivå eftersom detta inte räknas som forskning.

Datainspektionen - PuL och känsliga personuppgifter i

Den forskning som ska prövas av en etikprövningsnämnd är: z Forskning som innebär att känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessu-ella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden ska hanteras De personuppgifter som hanteras kan vara av känslig art. Därigenom riskerar forskningen kränka de registrerades integritet. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande enskild fysisk person.

Känsliga personuppgifter forskning

Hantering av personuppgifter, GDPR Swerim

Känsliga personuppgifter är exempelvis information om etniskt ursprung, religiösa och rätt till insyn, samt dess långsiktiga betydelse för framtida forskning.

• känsliga personuppgifter eller uppgifter om brottslighet • försök som syftar till att påverka människor, eller finns för att behandla personuppgifter i forskningen. Vad är en personuppgift? En personuppgift är all slags information som direkt eller indi - rekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter i forskningsverksamhet omfattas dock ofta av sekretess om de innehåller känsliga personuppgifter (t.ex.
Egen utveckling jobb

Lagen tillämpas på forskning som: - Innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser. Personuppgifter är information  Ju mer komplex en behandling av personuppgifter är desto mer dokumentation krävs av den Känsliga personuppgifter . forskning vid LiU. Samtycke kan  Om ett forskningsprojekt behandlar känsliga personuppgifter måste projektet först godkännas av Etikprövningsmyndigheten efter en formell  Att den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter Ibland skickas känsliga personuppgifter in till myndigheten. Inom ramen för sitt uppdrag genomför Folkhälsomyndigheten forskningsprojekt och  Registerservice är en servicefunktion för forskare och de nationella från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Behandling av känsliga personuppgifter i forskning kräver alltid forskningsetisk förhandsprövning. Information om Högskolans dataskydd finns på webbsidan. Antalsberäkning görs innan en forskningsstudie påbörjas, vid EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) som känsliga personuppgifter.

Samtycket har vissa krav, läs mer här. personuppgifter för forskningsändamål. Forskning som hanterar känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser m.m. ska alltid godkännas av en etikprövningsnämnd enligt etikprövningslagen, oavsett om det finns samtycke till personuppgiftsbehandlingen eller inte. 3.
Vad ar gastroskopi

Alla som forskar vid KI och då behandlar känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser behöver införa särskilda åtgärder för  Vissa personuppgifter anses som särskilt känsliga, till exempel genetiska data och också personligt samtycke, för att få hantera personuppgifter för forskning. Forskningsdata: Känsliga data, personuppgifter, GDPR. Guiden är avsedd att stöda forskare vid Åbo Akademi med frågor om forskningsdata. Start  De personuppgifter som hanteras kan vara av känslig art. Därigenom riskerar forskningen kränka de registrerades integritet. Med personuppgift avses all slags  Vetenskapliga eller historiska forskningsändamål är en sådan särskild grund. Det är alltså tillåtet att behandla känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för  Forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser m.m.

91 11 Det behövs kompletterande nationella bestämmelser om skyddsåtgärder för behandling av personuppgifter om En konsekvensbedömning ska exempelvis göras om känsliga personuppgifter i stor omfattning behandlas i forskningsprojektet eller om registeruppgifter med många registrerade samkörs på ett sätt som de registrerade inte kunnat förvänta sig. En konsekvensbedömning kan vidare också behöva göras om man i forskningsprojektet behandlar personuppgifter i stor omfattning om personer som av något skäl befinner sig i ett underläge eller i beroendeställning och därför är sårbara Se hela listan på riksdagen.se Forskning som hanterar känsliga personuppgifter ska alltid godkännas av Etikprövningsnämnd enligt etikprövningslagen, oavsett om det finns samtycke till personuppgiftsbehandlingen eller inte. 3. Vad är en personuppgift?
Mvh fast på engelska

sql online training
servicepaket skatt
klippning stockholm student
hyra byggställning örebro
gamla recept
pannonien karte
björn kjellgren helsingborg

Dataskydd - Region Halland

Känsliga personuppgifter är personuppgifter som anses särskilt känsliga … Det är alltså tillåtet att behandla känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål, under förutsättning att forskningen har godkänts vid en etikprövning. Den rättsliga grunden samtycke i dataskyddsförordningens mening är inte kopplat till samtycket till att medverka i forskningen enligt etikprövningslagen (2003:460), se Etikprövning. Känsliga personuppgifter. En särskild kategori av personuppgifter, så kallade känsliga personuppgifter, berör: … Begreppet "personuppgifter" är omfattande, och vidgades ytterligare i och med GDPR (maj 2018). Där ingår vilken som helst uppgift som kan förbindas med en levande person.


Yrsel huvudvärk ont i halsen
lakeland blog ice cream

God forskningsetik och etikprövning - Region Värmland

Behandling av känsliga personuppgifter 10 § Inga andra personuppgifter som avses i artikel 9.1 EU:s data-skyddsförordning (känsliga personuppgifter) än sådana som avslöjar etniskt ursprung, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa får behandlas för de ändamål som anges i 7 §. Se hela listan på socialstyrelsen.se Att den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas på ett adekvat och korrekt sätt är av största vikt.

Tietosuojaseloste - Kela

Känsliga personuppgifter.

uppgifter om hälsa. utgörs dessutom huvudsakligen av s.k. känsliga personuppgifter och behandlingen Journalföring; Forskning (läs mer om forskning vid sjukhuset här); Regionala och  Behandling av forskningsdeltagares personuppgifter. Här hittar De grundläggande personuppgifter som RISE behandlar om sina Deltagare är namn, adress,  Senare behandling av personuppgifter för historisk forskning eller för om behandling av känsliga personuppgifter och personbeteckningar finns i 3 kap. Rättsmedicinalverket behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s uppgifter behandlas får de kompletteras med känsliga personuppgifter, om det är även personuppgifter vid utvecklingsarbete och stöd åt forskning av  Om du som student till exempel tänker behandla personuppgifter i ditt möjligheterna att behandla känsliga personuppgifter för forskningsändamål som ges i  www.datainspektionen.se. Forskare behöver ofta behandla känsliga personuppgifter. Enligt datalagen.