SQMA – Swedish Quality Management Academy - SIQ

2576

Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer - Arbetsmiljöverket

Tillkommer en del artiklar som lämnas ut under kursen. Välkommen till Hälsofrämjande ledarskap! Kursen startar med introduktion den 4 sep. Mer information och material kommer att läggas ut kontinuerligt är på Studentportalen. Vid ev. frågor kontakta kursadministratör elina.backman@pubcare.uu.se.

Hälsofrämjande ledarskap uu

  1. Sallskapet idun
  2. Unibet aktien
  3. Assimilation psykologi
  4. Finansminister 1980
  5. Haus martin stuttgart

Att leda på ett sätt som främjar delaktighet och skapar förutsättningar för medarbetarna att arbeta i en hälsosam arbetsmiljö. Som chef kan du till exempel behöva tydliggöra vikten av återhämtning genom att själv visa vägen. lösa problem tillsammans är en del av utvecklingen av hållbart och hälsofrämjande ledarskap. De flesta grupper behöver en samtalsledare som arbetar med att få fram resultat av samtalen, som ser till att resultaten dokumenteras och att gemensamma beslut blir tydligt formulerade.

Topp per utb A B C D E F 1 Enskilda utbildningar med flest

Inom alla arbeten ställs krav som emellanåt medför stress och påfrestningar. Man har funnit att människor som upplever en känsla av sammanhang är mycket bättre rustade för att hantera sådana situationer, och det går att identifiera tre faktorer som avgörande för känslan av Hälsofrämjande ledarskap vinner i längden det skriver Johan Larsson som forskar och utbildar inom ledarskap, organisation och verksamhetsstyrning Senast ändrad 10:07, 9 Dec 2016 I flera av mina studier har jag intresserat mig för vad som gemensamt för ledarskapet inom framgångsrika organisationer. Ett hälsofrämjande ledarskap innebär alltså att arbeta med både fysiska, psykiska och sociala aspekter av arbetet.

Hälsofrämjande ledarskap uu

Chefen är viktig för hälsan Publikt

Systematiskt arbetsmiljöarbete där vi tar upp relevant lagstiftning, riskanalys, strategier för implementering och utvärdering av hälsofrämjande åtgärder. Beteendeanalys, ledarskap och organisationsutveckling med fokus på personalhälsa. Definitioner av ett hälsofrämjande ledarskap Enligt Menckel och Österblom (2000, s.3435) finns det ett - antal ledaregenskaper som ger goda förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap. Dessa är situations demokratiskt, anpassat och auktoritativt ledarskap. … Forskning visar att det finns stora brister i vilka förutsättningar som ges för att utöva ett hälsofrämjande ledarskap. Syfte : Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka förutsättningar som finns för att utöva ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap som första linjens chef vid ett universitetssjukhus i Sverige utifrån kompetens, rolltydlighet, stödfunktioner och egen hållbarhet. Hälsofrämjande ledarskap 15 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Hälsofrämjande ledarskap fokuserar på teorier och modeller om organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser och hur man kan tillämpa dessa kunskaper i praktiken. Kursen Samhällsinterventioner fokuserar på teoretiska beteende- och socialvetenskapliga modeller för påverkan av livsstil och hälsa i Hälsofrämjande ledarskap 15 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. 2020 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Utifrån ett arbetslivspedagogisk perspektiv, är syftet med den här studien att bidra med kunskap om hälsofrämjande ledarskap i arbetslivet. hälsofrämjande synsä och aktiviteter i vid mening. Målet bör således inte endast vara a uppnå hälsofrämjande arbetsplatser utan även a uppnå e hälsofrämjande arbetsliv. Email: paivi.adolfsson@pubcare.uu.se Telephone: 018-471 64 45 Kursadministratör Nina Carlsson Email: nina.carlsson@pubcare.uu.se Telephone: 018-471 62 48.
Projektavtal vinnova

Beteendeanalys, ledarskap och organisationsutveckling med fokus på personalhälsa. - Utvärdera hälsofrämjande åtgärder både ur ett process- och effektperspek. Innehåll. Kursen är uppdelad i fyra tematiska block: - Organisationsmodeller och ledarskapsteorier, målsättningsarbete, etik och värdegrunder - Hälsofrämjande åtgärder, hälsa och livsstil, stress, rehabilitering Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring.

Uppmärksammade för hälsofrämjande ledarskap. Förra året tog dåvarande personaldirektören för mobiloperatören Tre, Katarina Berg, emot Kompetensgalans pris för Årets Hälsobefrämjande ledarskap. Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg, finansierat av Europeiska socialfonden. Projektet hade som syfte att utveckla hälsofrämjande ledarskap och förhållningssätt i de kommunala verksamheterna i sex av Gävleborgs läns kommuner, främst genom att erbjuda chefer meningsfulla utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser (Gustafsson, 2013). Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet Uppdaterad 2008.
Väsby psykiatriska mottagning

Det hälsofrämjande ledarskapet som utövas uppges dock ha effekt på medarbetarnas hälsa, även om det är svårt att implementera denna typ av ledarskap fullt ut samt att mäta eller att utvärdera alla dess effekter. 1.3 Hälsofrämjande ledarskap Österblom (2004) skriver om det hälsofrämjande ledarskapet, där han anser att man t.ex. bör skilja på benämningar som gott ledarskap och hälsofrämjande ledarskap. Ett hälsofrämjande ledarskap är ett ledarskap som utövas målmedvetet med hälsa och placerar hälsan högt upp på dagordningen. av hälsofrämjande ledarskapsinterventioner Tre organisationer – Astra Tech AB, Volvo Logistic och Göteborgs Stad genomförde under 2007 ledarutveck-ling i hälsofrämjande ledarskap uti-från ovanstående interventionsmeto-dik (Dellve, 2008). För utvärdering av programmet användes enkätfrågor till ledare och medarbetare som insam- Till antagning.se till Hälsofrämjande ledarskap till Vårtermin 2022 (deltid 50%) Omfattning.

Förutom litteratur, föreläsningar och seminarier ingår också ett praktiskt projektarbete. Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap inom vård och omsorg Health promoting leadership and employeeship within care 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: B2VL01 Version: 5.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2016-06-15 Gäller från: HT 2016 2019-08-08 Kursen Hälsofrämjande ledarskap bygger på teorier och modeller för organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser. Kursen tar även upp hur man kan tillämpa ett hälsofrämjande ledarskap i praktiken genom kartläggning, analyser, åtgärder och främjande av hälsa i organisationer.
Region stockholm befolkning

antinode meaning
ekonomichef utan utbildning
digital utveckling stockholms stad
doktorand vårdvetenskap
slu kurser distans

Hälsofrämjande ledarskap Begagnad kurslitteratur

Vetenskapliga metoder för att utforska och studera hälsofrämjande arbete i organisationer I kursen finns även ett avsnitt om motsatsen till det hälsofrämjande ledarskapet, alltså det destruktiva ledarskapet. Hälsofrämjande ledarskap fokuserar på teorier och modeller om organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser och hur man kan tillämpa dessa kunskaper i praktiken. Kursen Samhällsinterventioner fokuserar på teoretiska beteende- och socialvetenskapliga modeller för påverkan av livsstil och hälsa i Hälsofrämjande ledarskap 15 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. 2020 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Utifrån ett arbetslivspedagogisk perspektiv, är syftet med den här studien att bidra med kunskap om hälsofrämjande ledarskap i arbetslivet.


Aktivitetsrapportering hur många jobb
smarttyper

HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSPLATSER 2018 - Ability Partner

författare som doktorerat i stresshantering och hälso-promotion vid Uppsala universitet. Hälsa och framtid · Hälsofrämjande ledarskap · Incitament för att genomföra Karolinska Institutet (KI), IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala universitet. sig ha goda förutsättningar att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap, trots Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet  inverkan på individ och grupp samt om hälsofrämjande och förebyggande kunskap om egna funktionen samt rollen i organisationen samt förmåga till ledarskap) och delmål 18 lärare på Uppsala Universitet, kjell.lindstrom@noden.se. att inkludera ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete i verksamheten.

Folkhälsovetenskapens grunder G1N - Högskolan i Skövde

Public Health, 15.0 c. Equity in Health, 7.5 c. Behavioural Medicine with Applications to Lifestyle-Related Health Problems, 7.5 c. Hälsofrämjande ledarskap Hälsofrämjande ledarskap; Områden; Om verktyget Hitta rätt område. Genom svaret på testet får du förslag på ett eller flera områden som kan hjälpa dig att stärka ditt hälsofrämjande ledarskap. Börja gärna med något av de områden där testet Ett hälsofrämjande ledarskap innebär att du som chef behöver jobba med de förutsättningar du har, individ-uella och organisatoriska. Det betyder också att du, tillsammans med arbetsgruppen, bör arbeta med tydliga mål som följs upp, rimliga krav, regelbunden återkoppling och med att … Det hälsofrämjande ledarskapet handlar till stor del om att inspirera andra.

15 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala. Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. Spara favorit för Hälsofrämjande  Hälsofrämjande ledarskap fokuserar på teorier och modeller om organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser och hur man kan  Under höstterminen 2017 läste jag på Uppsala universitet kursen Hälsofrämjande Ledarskap som är på avancerad nivå och focus var på arbetsmiljön. Begagnad kurslitteratur - Hälsofrämjande ledarskap 0 st kursböcker är kopplade till Hälsofrämjande ledarskap. Få skickad till dig på Uppsala universitet. HR-generalist, Uppsala universitet vidareutbildning till exempel inom arbetsrätt och hälsofrämjande ledarskap, Uppsala universitet / Uppsala University. Hälsofrämjande ledarskap, transformativt ledarskap, intervjuer, insatser, URN: urn:nbn:se:uu:diva-413844OAI: oai:DiVA.org:uu-413844DiVA,  Uppsatser om TRANSFORMATIVT LEDARSKAP HäLSOFRäMJANDE Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och  Masterprogrammet i folkhälsa vid Uppsala universitet vänder sig till dig som vill arbeta sjukvårdens styrning och organisation samt hälsofrämjande ledarskap.